Nyereményjáték Szabályzat

Kezdődjék a játék! Első lépés, hogy játék előtt olvasd el a szabályzatot!
Szabályok, részvételi feltételek
A Nyereményjáték szabályzat vonatkozik a Kelabit Kft. által üzemeltetett weboldalán és további közösségi oldalain megjelenő valamennyi Nyereményjátékra, az adott nyereményjátéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.
Nyereményátékok szervezője Kelabit Kft. (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)

1. Nyereményjátékban résztvevő személyek
Részt vehet a nyereményjátékokban minden Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.
A nyereményjátékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• Kelabit Kft tulajdonosa, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. Nyereményjáték leírása
Nyereményjátékok a weboldalon vagy Kelabit Kft. további közösségi oldalain érhetők el, itt olvashatók a Nyereményjátékok leírásai, itt tekinthetők meg az azokhoz tartozó információk itt lehet jelentkezni a Nyereményjátékokra.

3. Nyereményjáték időtartama
Nyereményjáték időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Nyereményjátékok leírásai tartalmazzák. Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. Jelentkezés
Nyereményjátékra jelentkezni az adott Nyereményjátéknál kért adat hiánytalan megadásával, és előírások betartásával lehet.
A nyeremények kézbesítéséhez, szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása.
Nyereményjátékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.
Egy lakcímről vagy e-mail címről érkező megfejtés, dokumentum csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy nyereményjátékban résztvevő egy lakcímről vagy e-mailcímről legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével. Egy résztvevő csak egy lakcímről vagy csak egy e-mail címről játszhat vagy szavazhat egy nyereményjátékban! Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy dokumentumokat, azt kizárjuk az adott Nyereményjátékból.
Nyereményjátékban résztvevő csak abban az esetben küldheti el megfejtését ha elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

5. Nyeremény
Nyereményjátékok nyereményeit az egyes leírások tartalmazzák.
Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt ajándék/termék, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.
Nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.
Kelabit Kft. nem vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését.

6. Sorsolás
Kvízkérdések esetén a valamennyi kérdésre helyest választ beküldő résztvevők között, más esetben anyagot beküldő résztvevők között a sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül.

7. Nyertesek értesítése
A nyerteseket minden esetben e-mailen értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna értesítést, de a weboldalon,vagy közösségi oldalakon közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen a hello@iranykulfold.hu címen, neve,email címe, postacíme megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik nyereményjátékban és mikor nyert. Ezen információk hiányában nem tudjuk elküldeni a nyereményeket.


8. Nyeremények kézbesítése
A nyereménytárgyakat Kelabit Kft kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek. A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. Kelabit Kft. mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében. Nem tudjuk vállalni az esetleges nyeremények országhatáron kívülre történő küldését, csak magyarországi címre tudjuk elküldeni a nyereményket.
Kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag írásban tehető meg.
Kérjük, bármely, időponthoz kötött nyereményt kínáló nyereményjátékban különös figyelemmel játszon, mert más időpontban nem tudnak a felajánlók belépőjegyet biztosítani.
Résztvevők kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és Kelabit Kft- t semmilyen felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés
Résztvevők a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy
megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám stb) Kelabit Kft, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat Kelabit Kft. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje.
Kelabit Kft személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint kezeli résztvevőktől kapott felhatalmazások keretei között.
Kelabit Kft adatkezelés nyilvántartási száma:NAIH-106964/2016

10. Felelősségkizárás
Beküldött válaszok, dokumentumok hiányosságából származó ( pl: névelírás, email cím elírásáért stb.), értesítési, vagy más késedelemért Kelabit Kft nem vállal felelősséget. Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok valóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) nem áll módunkban ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a résztvevőket terheli.

11. Egyéb
Résztvevő a Nyereményjátékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja, hogy nyerése esetén nevét és lakhelyét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét Kelabit Kft weboldalán és más közösségi oldalain a nyilvánosságra hozza. Résztvevő fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a beküldő résztvevőn kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával.
Résztvevő kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2017. január 1.